poradniki i solucje do gier
poradniki i solucje do gierod A do Zpomoc i reklamacjeregulamin usługi

Poradnik Anno 2070

Poradnik do gry ANNO 2070 zawiera opis przejścia kampanii, wraz z misją bonusową Powrót do C.O.R.E.. Znaleźć w nim również można kompleksowe porady dotyczące pojedynczych misji, jak i gry ciągłej, a także charakterystykę łańcuchów produkcyjnych.

poradnik, solucja do gry w zawiera 61 stron i 94 ilustracji, rozmiar pliku to 5,2 MB

Łańcuchy produkcyjne

Dla najwyższej wydajności produkcji, należy zastosować się do poniższych zasad z uwzględnieniem faktu, że w przypadku upraw musimy być bardzo elastyczni. Powodem tego jest różna wydajność w. w. upraw w zależności od poziomu skażenia gleby.

MODUŁY KONSTRUKCYJNE

1 Rozdrabniarka bazaltu - 1 Huta

NARZĘDZIA

2 Kopalnie rudy żelaza - 1 Kopalnia węgla - 2 Huty żelaza - 4 Fabryki Narzędzi

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

2 Gospodarstwa rolne - 1 Uprawa ryżu - 1 Wytwórnia zdrowej żywności

KOMUNIKATORY

1 Piaskopłukarka - 1 Kopalnia miedzi - 2 Fabryki układów scalonych - 2 Fabryki urządzeń elektronicznych

TWORZYWA SZTUCZNE

3 Żurawie pompowe - 1 Rafineria ropy naftowej - 1 Fabryka tworzyw sztucznych

BROŃ

2 Kopalnie rudy żelaza - 1 Kopalnie węgla - 2 Huty żelaza - 2 Fabryki amunicji

DANIA Z MAKARONEM

3 Farmy zbożowe - 1 Młyn - 2 Gospodarstwa rolne - 1 Wytwórnia makaronu

BIONAPOJE

2 Plantacje owoców - 1 Przetwórnia mleka - 1 Wytwórnia napojów regenerujących

ŻYWNOŚĆ PODSTAWOWA

2 Uprawy wodne - 3 Fabryki żywności

ŻYWNOŚĆ LUKSUSOWA

2 Mechaniczne Rzeźnie - 1 Laboratorium aromatów - 1 Fabryka sztucznej żywności

DOSKONAŁA ŻYWNOŚĆ

1 Hodowla homarów - 4 Uprawy trufli - 2 Fabryki przysmaków

SZAMPAN

2 Winnice - 1 Uprawa buraków cukrowych - 1 Rozlewnia szampana

STAL

2 Kopalnie rudy żelaza - 1 Kopalnia węgla - 2 Huty żelaza - 1 Stalownia

PRĘTY PALIWOWE

1 Kopalnia uranu - 1 Wytwórnia prętów paliwowych

BROŃ CIĘŻKA

2 Kopalnie uranu - 1 Fabryka materiałów wybuchowych - 2 Kopalnie rudy żelaza - 2 Lemiesze obrotowe - 2 Huty żelaza - 1 Arsenał

PLYTA BETONOWA

1 Piaskopłukarka - 1 Kamieniołom - 1 Cementownia

SZKŁO

1 Piaskopłukarka - 1 Kamieniołom - 1 Wytwórnia szkła

KARBON

1 Platforma wiertnicza - 1 Rafineria ropy naftowej - 1 Kopalnia węgla - 1 Fabryka karbonu

NAPOJE ENERGETYCZNE

1 Uprawa buraków cukrowych - 2 Plantacje kawy - 1 Fabryka napojów energetycznych

NAFTA

1 Platforma wiertnicza - 1 Rafineria ropy naftowej - 1 Rafineria nafty

NOWOCZESNA BROŃ

1 Piaskopłukarka - 1 Kopalnia miedzi - 2 Fabryki układów scalonych - 1 Kopalnia rudy żelaza - 1 Kopalnia węgla - 1 Huta żelaza - 1 Fabryka nowoczesnej broni

OZDOBY

1 Lemiesz obrotowy - 1 Kopalnia złota - 1 Huta złota - 1 Stacja wydobycia diamentów - 1 Manufaktura ozdób

FARMACEUTYKI

12 Fabryk tłuszczu - 4 Uprawy wodne - 4 Zakłady chemiczne - 3 Robot wydobywający mangan - 6 Wiertnie metali ziem rzadkich - 4 Centra opieki zdrowotnej

ROBOTY UŻYTKOWE

1 Piaskopłukarka - 1 Kopalnia miedzi - 1 Fabryka układów scalonych - 4 Uprawy kukurydzy - 2 Uprawy wodne - 2 Wytwórnie biopolimerów - 2 Wytwórnie robotów użytkowych

HOLOGRAFY

1 Robot wydobywający mangan - 2 Wiertnie metali ziem rzadkich - 1 Stacja wydobycia diamentów - 1 Wytwórnia holografów

Pamiętajmy, iż misje danego rozdziału będą przebiegać w tym samym sektorze, dlatego wszelkie decyzje, stan bilansu finansowego itp. będą miały wpływ na kolejne misje. Miejmy to na względzie!

Misja I - Plan Dwuletni

Zostajemy wysłani jako wsparcie dla Thora Strindberga przy wykonaniu Planu Dwuletniego w Zakładzie nr 13 - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Zostajemy wysłani jako wsparcie dla Thora Strindberga przy wykonaniu Planu Dwuletniego w Zakładzie nr 13. Jest to placówka korporacji Global Trust, która jest największym dostawcą energii na świecie. Naszym celem głównym będzie wyprodukowanie turbiny zwiększającej efektywność Hydroelektrowni. W tym celu, korzystając z przydzielonego nam głównego okrętu, udajemy się do Magazynu Głównego Strindberga po materiały potrzebne do zbudowania naszego Magazynu Głównego na sąsiedniej wyspie.

By zbudować Magazyn Główny, podpływamy do plaży - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

By zbudować Magazyn Główny, podpływamy do plaży. Gdy będziemy dostatecznie blisko, obok nazwy okrętu pojawi się ikona (1), która pozwoli nam rozpocząć budowę. Po kliknięciu ikony (LPM) wybieramy miejsce dla naszego budynku wciskając LPM na wybrzeżu (czerwone podświetlenie oznacza brak możliwości rozpoczęcia budowy).

Naszym kolejnym zadaniem będzie wyznaczenie lokalizacji Śródmieścia - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Naszym kolejnym zadaniem będzie wyznaczenie lokalizacji Śródmieścia. Jest to bardzo ważny budynek w naszym mieście, gdyż tylko w jego obrębie będziemy w stanie wznosić budynki użyteczności publicznej. Warto więc wyznaczyć miejsce budowy Śródmieścia (1) w centralnym punkcie wyspy. Gdy już tego dokonamy, budujemy w pobliżu osiem Koszar Robotników (2). Uwaga: Wszystkie budynki wymagają dostępu do drogi (co m.in. umożliwi transport materiałów).

Podstawowym surowcem potrzebnym do wznoszenia wszelakich budynków jest moduł konstrukcyjny, dlatego musimy rozpocząć jego produkcję - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Podstawowym surowcem potrzebnym do wznoszenia wszelakich budynków jest moduł konstrukcyjny, dlatego musimy rozpocząć jego produkcję. W tym celu, w pobliżu Magazynu Głównego, wznosimy Rozdrabniarkę bazaltu (1) oraz Hutę (2). By zapewnić robotnikom żywność, na wybrzeżu wznosimy również Hodowlę ryb (3).

Po przybyciu głównego technika wraz z Zoptymalizowaną turbiną jesteśmy proszeni o pojawienie się na Placu budowy we wschodniej części wyspy - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Po przybyciu głównego technika wraz z Zoptymalizowaną turbiną jesteśmy proszeni o pojawienie się na Placu budowy we wschodniej części wyspy. Czynimy to klikając na budynek LPM - dowiadujemy się wówczas, iż brakuje nam zasilania. Z listy budynków przemysłowych wybieramy więc Lemiesz obrotowy (1), gdzie nasi robotnicy zajmą się wydobyciem węgla, a następnie Elektrownię węglową (2). Budynki te stawiamy blisko siebie w celu skrócenia drogi jednostkom transportowym.

E - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

E.V.E. informuje nas o mailu otrzymanym od Inżyniera Petersona, z którego jasno wynika iż zamontowanie nowej turbiny bez uprzednich testów bezpieczeństwa, może grozić katastrofą. Spotykamy się z Petersonem w Hydroelektrowni (LPM), gdzie prosi nas o udanie się z tą kwestią do Strindberga. Wysyłamy więc nasz główny okręt do Magazynu Głównego Zakładu nr 13. Nasz przełożony ignoruje jednak ostrzeżenie i każe nam dokończyć składanie turbiny. Z Magazynu Głównego Zakładu nr 13 odbieramy Stal (PPM z zaznaczonym okrętem) i kierujemy się do brzegu naszej wyspy.

Po dotarciu do naszego Magazynu Głównego (PPM) musimy wyładować Stal - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Po dotarciu do naszego Magazynu Głównego (PPM) musimy wyładować Stal. By tego dokonać klikamy i przytrzymujemy LPM na Stali (1), a następnie przeciągamy ów przedmiot do panelu Magazynu Głównego (2).

Mamy już wszystko, co jest potrzebne do produkcji, jednak technik Walter wzywa nas na Plac Budowy, gdyż wyniknęły dodatkowe problemy (LPM) - Misja I - Plan Dwuletni | Rozdział 1 - Cienie przeszłości Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Mamy już wszystko, co jest potrzebne do produkcji, jednak technik Walter wzywa nas na Plac Budowy, gdyż wyniknęły dodatkowe problemy (LPM). Po chwili otrzymujemy informację, iż brakuje nam robotników - musimy zbudować kolejnych siedem Koszar Robotników. Gdy ukończymy to zadanie, Thor Strindberg zapyta nas, czy turbina jest gotowa. Po wybraniu OK pod portretem naszego zwierzchnika, kończymy misję.

Misja II - Stan wyjątkowy

Na skutek awarii Hydroelektrowni, na okolicznych wodach pojawia się Arka samego Rufusa Thornea, prezesa Global Trust - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Na skutek awarii Hydroelektrowni, na okolicznych wodach pojawia się Arka samego Rufusa Thorne'a, prezesa Global Trust. Po rutynowej kontroli zarządza on ewakuację Zakładu nr 13. W okolicy doku dostrzeżono trzech Rozbitków (1) - naszym zadaniem będzie przetransportować ich na naszą wyspę. By to zrobić wybieramy nasz główny okręt (LPM) i nakazujemy mu zabrać nieszczęśników na pokład (PPM).

Czas na zbudowanie kolejnych dziesięć Koszar Robotników, by pomieścić gdzieś ewakuowanych z Zakładu nr 13 - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Czas na zbudowanie kolejnych dziesięć Koszar Robotników, by pomieścić gdzieś ewakuowanych z Zakładu nr 13. Postarajmy się rozmieścić je dookoła Śródmieścia pozostawiając trochę przestrzeni w jego bezpośrednim sąsiedztwie (wyjaśnimy za chwilę dlaczego). Pamiętajmy również, by każdy budynek posiadał dostęp do drogi.

Kolejnym zadaniem będzie ochrona trzech Składów towarowych przed zalaniem - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Kolejnym zadaniem będzie ochrona trzech Składów towarowych przed zalaniem. Udajemy się więc do Arki Thorne'a po Worki z piaskiem, a następnie do zaznaczonych budynków. Będąc w pobliżu zagrożonej konstrukcji wciskamy ikonę przedmiotu (1). Po odwiedzeniu wszystkich Składów towarowych (południowego, północnego oraz zachodniego) wysyłamy nasz główny okręt do Magazynu Głównego Strindberga po odbiór Ropy naftowej. Następnie przewozimy ją na naszą wyspę (analogicznie jak w przypadku Stali z poprzedniej misji).

Głównym celem tej misji jest dostarczenie narzędzi do Zakładu nr 13 w celu umożliwienia przeprowadzenia napraw - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Głównym celem tej misji jest dostarczenie narzędzi do Zakładu nr 13 w celu umożliwienia przeprowadzenia napraw. W tym celu we wcześniej przygotowanym miejscu obok Śródmieścia budujemy Kasyno (1). Pozwoli ono podnieść standard okolicznych Koszar Robotników, co w efekcie spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców. Warto usytuować je tak, by zasięg (zielona poświata) obejmowała wszystkie budowle mieszkalne.

Zanim jednak standard życia podniesie się, musimy dostarczyć do Kasyna alkohol - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Zanim jednak standard życia podniesie się, musimy dostarczyć do Kasyna alkohol. Budując Destylarnię (1) pamiętajmy o tym, by dookoła budynku było sporo miejsca na Pola ryżowe (na każdą Destylarnię powinny przypadać dwa), które budujemy klikając odpowiedni znacznik w panelu nowopowstałej Destylarni (2). Nie mamy jednak możliwości uprawy ryżu z powodu braku Nasion - na szczęście zostaną nam one dostarczone do Magazynu Głównego. Pozostaje nam jedynie uaktywnić możliwość siania ryżu poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony (LPM) w panelu Magazynu Głównego.

Gdy dostawa alkoholu dotrze do Kasyna, wspomniany standard Koszar Robotników podniesie się zapewniając zwiększenie populacji - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Gdy dostawa alkoholu dotrze do Kasyna, wspomniany standard Koszar Robotników podniesie się zapewniając zwiększenie populacji. Dzięki temu zabiegowi mamy dość pracowników do rozpoczęcia produkcji narzędzi. Na początek budujemy Skład (1) w pobliżu złóż (oznaczone strzałkami w zachodnim rejonie górskim), gdyż w jego obrębie - tak jak w przypadku Magazynu Głównego - wolno nam będzie konstruować budynki przemysłowe. Następnie budujemy kolejno Kopalnię rudy żelaza (2), Kopalnię węgla (3), Hutę żelaza (4) oraz dwie Fabryki narzędzi (5). Wszystkie budynki łączymy drogą.

Ostatnią wytyczną jest dostarczenie piętnastu ton narzędzi do Inżyniera Petersona mającego dokonać napraw w Zakładzie nr 13 - Misja II - Stan wyjątkowy | Rozdział 1 - Cienie przeszłości | Anno 2070 - Anno 2070 - poradnik do gry

Ostatnią wytyczną jest dostarczenie piętnastu ton narzędzi do Inżyniera Petersona mającego dokonać napraw w Zakładzie nr 13. Mamy dwa wyjścia: możemy poczekać, aż nasza Fabryka narzędzi wyprodukuje odpowiednią ilość materiałów, a następnie odebrać ją z Magazynu Głównego lub zamówić dzięki E.V.E. szybki transport czterdziestu ton narzędzi za 1000 kredytów i odebrać je z naszej Arki. Tak czy inaczej, musimy dostarczyć je do Fabryki narzędzi Inżyniera Petersona.

pobierz poradnik

Aby pobrać poradnik do gry
Anno 2070

wyślij SMS o treści GOL na numer 77464

i wpisz poniżej kod, który otrzymasz w zwrotnym SMS.

Koszt poradnika to 8,61 zł

Anno 2070

zobacz więcej informacji o grze
Anno 2070

Wszystkie dostępne tu poradniki są bezpłatnie do pobrania dla posiadaczy abonamentów MayClub.

Poradniki do gier strategicznych

Strategiczne