poradniki i solucje do gier
poradniki i solucje do gierod A do Zpomoc i reklamacjeregulamin usługi

Poradnik Urban Empire

W poradniku do gry Urban Empire znajdziesz wiele przydatnych porad, które pomogą ci w sprawnym zarządzaniu miastem. Dowiesz się na co warto przeznaczać pieniądze z budżetu, na jakim poziomie utrzymywać podatki czy jak kierować urzędnikami.

poradnik, solucja do gry w zawiera 40 stron i 107 ilustracji, rozmiar pliku to 1,5 MB

W poniższym rozdziale znajdziesz zbiór przydatnych informacji dotyczących procesu głosowania w grze Urban Empire. Poszczególne etapy zostały opisane w osobnych sekcjach.

1. Zgłoszenie wniosku i początkowe poparcie

Po zgłoszeniu projektu dowolnej uchwały nadchodzi czas w którym wszyscy członkowie Rady Miasta mogą omówić swoje stanowisko w stosunku do określonego projektu - Głosowanie - Urban Empire - poradnik do gry

Po zgłoszeniu projektu dowolnej uchwały nadchodzi czas w którym wszyscy członkowie Rady Miasta mogą omówić swoje stanowisko w stosunku do określonego projektu. Jak widzisz na powyższym obrazku, zaraz po ogłoszeniu projektu możesz uzyskać zbliżony obraz przebiegu głosowania, który miałby miejsce, gdyby głosowanie odbyło się dzisiaj.

Początkowe stanowisko jest zależne od kompasu politycznego partii, a także faktu, czy wniosek zgłaszany jest przez ciebie, czy przez inną partię. W tym aspekcie istotne jest też wsparcie partii. Jeśli zgłaszasz autorski wniosek, a współczynnik poparcia jest na dodatnim poziomie, to możesz spodziewać się, że większość członków rady spojrzy przychylniej na złożoną propozycję. Początkowo wygenerowanie wsparcie może być też podyktowane chęcią zaspokojenia jednej z sześciu podstawowych potrzeb mieszkańców miasta. W tym zakresie współczynnika poparcia nie da się zmienić inaczej, niż za sprawą zaspokojenia danej potrzeby, aczkolwiek czas od złożenia wniosku do głosowania jest zazwyczaj na tyle krótki, iż nie będziesz w stanie zadziałać w tym zakresie.

W zależności od początkowego stanowiska określana jest liczba członków rady, którzy na pewno zagłosują za projektem i na pewno przeciw niemu. Pozostałe głosy mogą zostać rozdysponowane różnie, ale jeśli wskazana na obrazku szala przechylona jest na korzyść zielonego znacznika, to nie musisz obawiać się o wynik głosowania.

2. Wywieranie wpływu na członków partii

Cała zabawa zaczyna się w chwili, gdy wynik głosowania w oparciu o początkowe wsparcie nie wróży najlepiej dla złożonego przez ciebie wniosku. W tej sytuacji możesz skorzystać z odpowiedniego przycisku interfejsu, by wpłynąć na decyzje podejmowane przez reprezentantów poszczególnych ugrupowań. Dla każdej partii zobaczysz najpierw bieżący współczynnik poparcia (Goodwill). W zależności od wartości tego współczynnika podjęte przez ciebie działania będą mniej lub bardziej skuteczne. Wywieranie wpływu będzie omówione dokładniej w dedykowanym rozdziale, ale warto nadmienić tylko, że masz do wyboru: prośbę, żądanie lub groźbę.

Jeśli widzisz, że w pierwszej chwili nie zanosi się na to, by wniosek został przyjęty, to powinieneś od razu podjąć działania o których wcześniej wspomniałem. W każdym miesiącu rada będzie debatować nad wnioskiem, co oznacza, że będziesz też mógł dorzucić coś od siebie, by przekonać radę miasta do zasadności swojego projektu. Możesz robić to tak długo, jak długo radni poszczególnych partii będą skłonni cię słuchać. Musisz jednak wiedzieć, że każda próba wywarcia wpływu (skuteczna czy nie) obniża wartość współczynnika poparcia, który ostatecznie może osiągnąć wartość dla której radni nie będą chcieli cię słuchać lub zwyczajnie wyśmieją twoje stanowisko.

Obserwuj też komunikaty, które mogą się pojawić w lewym górnym rogu, tuż pod podglądem na aktualnie badaną technologię. Odnoszą się one do wyniku debaty nad omawianym projektem, która wywiązała się bez twojej ingerencji. Wynik tego typu zdarzeń jest szczególnie istotny, gdy dotyczy partii, która ma zdecydowaną większość w radzie. Może się okazać, że całe twoje starania po jednej debacie wewnątrzpartyjnej straciły na znaczeniu, a partia nadal nie porze wniosku, a w dodatku jeszcze długo nie zapomni, że próbowałeś wpłynąć na jej decyzję.

3. Ostatnie próby zmiany wyniku

Gdy ostatecznie nadchodzi czas głosowania to upływ czasu w grze jest zatrzymany, a ty musisz przełączyć się na panel Rady Miasta. Możesz jeszcze wpłynąć na wynik głosowania o ile nie zniechęciłeś do siebie wszystkich partii, ale waga twojego przemówienia będzie znacznie niższa niż w pierwszych miesiącach po ogłoszeniu projektu. Ostatecznie jeśli wniosek jest ważny, to zawsze możesz spróbować, a jeśli się to odpokutujesz to przy innej okazji.

4. Liczenie głosów i uchylanie decyzji

Po wyczerpaniu wszystkich opcji manipulacji wynikiem nadchodzi czas głosowania - Głosowanie - Urban Empire - poradnik do gry

Po wyczerpaniu wszystkich opcji manipulacji wynikiem nadchodzi czas głosowania. Liczone są głosy poszczególnych członków rady, a przy skrajnych stanowiskach zobaczysz symbole partii, których zdecydowana większość opowiedziała się w określony sposób. Po zliczeniu głosów opublikowany zostanie werdykt. Pamiętaj, że wniosek zostaje przyjęty lub odrzucony większością głosów, więc nawet jeden głos może zaważyć o losie całego projektu.

Jeśli jesteś wystarczająco popularny i wygenerowałeś odpowiednio dużą ilość punktów Prestiżu, to możesz uchylić niekorzystną decyzję Rady miasta i "przepchnąć" wniosek bez ich zgody. Ważne jest, że tego typu działanie jest dostępne bardzo rzadko i wymaga zebrania dużej liczby punktów, więc dobrze zastanów się, czy na aktualnie odrzucony projekt warto trwonić długo zbierane punkty.

Jeśli nie uchylasz decyzji Rady, a jest niekorzystna dla ciebie, to możesz spróbować ponownie przedstawić wcześniejszy projekt. Ewentualnie możesz go lekko zmodyfikować. Ważne jest, że próba wywarcia wpływu na członków rady przez dłuższy czas stawia cię w negatywnym świetle, więc możesz spodziewać się, że zgłoszone przez ciebie wnioski z miejsca wylądują w koszu.

W poniższym rozdziale znajdziesz szereg porad dotyczących wywierania nacisku na przedstawicielach partii politycznych, aby zgodziły się one przyjąć proponowany przez nas wniosek. Działania, które należy podjąć są różne dla każdego konkretnego przypadku, ale możliwe jest obranie jednego sprawdzonego schematu, który daje dużą szansę na przyjęcie każdego z projektów. Poszczególne zagadnienia znajdziesz w osobnych sekcjach.

Kiedy ingerować w wynik głosowania

W zależności od wagi zgłaszanego przez ciebie wniosku musisz zdecydować, czy warto ingerować w przebieg głosowania. W pierwszej kolejności musisz zweryfikować, czy początkowe poparcie zapewnia korzystny wynik dla zgłoszonego wniosku.

Jeśli skala poparcia jest skrajnie korzystna, to nie powinieneś pod żadnym pozorem ingerować w przebieg głosowania. Tak samo wygląda sytuacja, gdy wynik początkowy dobitnie wskazuje na to, że wniosek zostanie odrzucony. Próbując coś zmienić w takiej sytuacji tylko pogorszysz swoje relacje z poszczególnymi ugrupowaniami, a nic na tym nie ugrasz. Warto przede wszystkim dokładnie przyglądać się stanowiskom partii, które mają większość głosów w radzie miasta. Jeśli nie śledzisz tego na bieżąco, to warto zwracać uwagę na nagłówki gazet, które z dużą częstotliwością pojawiają się na ekranie.

Optymalna sytuacja dla wywierania wpływu jest wtedy, gdy większość członków rady miasta nie wyraża zdecydowanego oporu, a szala wyniku głosowania nie skierowana jest wyraźnie na żadną ze stron. Oczywiście zanim podejmiesz działania warto zapoznać się z zasobami poparcia każdej z partii. Jeśli w ostatnim czasie podjąłeś sporo prób wpłynięcia na wynik głosowania, to twoje szanse w tym podejściu mogą być zerowe już na starcie. Jeśli wskaźnik Goodwill wyrażony jest liczbą ujemną (-5 do -10) to lepiej zaniechaj wszelkich działań z członkami tego ugrupowania i poczekaj, aż wasze stosunki się nieco poprawią.

Selekcja ugrupowań

Jeśli postanowiłeś, że mimo wszystko będziesz walczył o przegłosowanie wniosku, to w pierwszej kolejności musisz przeprowadzić selekcję wśród partii, które zasiadają w radzie miasta. Im wcześniejszy punkt gry tym łatwiej będzie ją przeprowadzić, ale interfejs jest stosunkowo wygodny w tym zakresie, więc nawet przy większej liczbie ugrupowań nie powinieneś mieć większych problemów.

Przede wszystkim zorientuj się z czego wynika poparcie lub brak poparcia poszczególnych partii. Możesz tego dokonać poprzez najechanie kursorem myszy na symbol partii. Który znajdziesz na osi poparcia dla aktywnego wniosku. Najczęściej pierwsza opinia będzie podyktowana kompasem politycznym i w tym zakresie nie będziesz mógł nic zdziałać, ale warto zapoznać się z ogólną wartością tego współczynnika, gdyż w większości sytuacji będzie to wartość, którą musisz zrównoważyć swoimi działaniami, żeby przekonać członków rady do poparcia projektu.

Pamiętaj, że nieskuteczne działanie może pogorszyć sprawę, więc chociaż pobieżnie zapoznaj się z priorytetami politycznymi każdego ugrupowania i wybierz do współpracy te, które mogą podzielać punkt widzenia. Dla przykładu: chcesz sfinansować budowę posterunku policji, ale jest ona na tyle kosztowna, iż rada miasta nie chce się na to zgodzić. Sprawdź, która partia ma w agendzie bezpieczeństwo obywateli i postaraj się uderzyć w tym kierunku. Pamiętaj jednak, że wywieranie wpływu zawsze pozostawia po sobie długotrwałe pogorszenie stosunków, więc ogranicz działanie do spraw naprawdę ważnych.

Wybór środków

Wywieranie wpływu możesz prowadzić na trzy sposoby. Możesz prosić partie o wsparcie, wysuwać żądania lub grozić ich członkom. Wszystkie te czynności możesz podejmować za pośrednictwem interfejsu, o ile oczywiście są dostępne.

Ważne jest to, iż po wybraniu dowolnej z trzech przywołanych wcześniej opcji musisz ich użyć. Zanim zaznaczysz jedną z nich dobrze zastanów się w jaki sposób chcesz wpłynąć na partię, gdyż po uruchomieniu panelu danego środka wpływu, nie będzie już odwrotu. Najmniej skutecznym środkiem nacisku są oczywiście prośby, ale możesz ich użyć w stosunku do partii, które popierają ciebie, ale projekt nie jest do końca zgodny z ich ideologią. Pamiętaj jednak, że po wybraniu prośby będziesz mógł wybrać nacechowanie jej. Możesz wskazać na swoje cele polityczne lub na dobro mieszkańców. Jeśli wskaźnik poparcia wynosi 5 lub powyżej, to efektywniejsze będzie wskazanie własnych potrzeb. Natomiast gdy wskaźnik jest na poziomie od 0 do 5 punktów, to najlepiej jest zasłaniać się dobrem mieszkańców miasta. Skuteczność prośby zależy też od wsparcia partii dla danej idei i twojego poparcia wśród mieszkańców.

Skuteczniejsze są żądania i groźby - Wywieranie wpływu - Urban Empire - poradnik do gry

Skuteczniejsze są żądania i groźby. Te drugie najlepiej wybierać przeciwko tym partiom ,które w ostatnim okresie postanowiłeś szpiegować. Samo szpiegowanie kosztuje 20k środków własnych, więc najlepiej inwigiluj partie, które mają większość w radzie miasta. Żądania możesz wysuwać zarówno w czasie gdy partie są ci przychylne, jak i wtedy, gdy wasze relacje są nie najlepsze. Dla żądań zawsze znajdziesz najbardziej racjonalne argumenty, co pozwoli wybrać taką kwestię, która będzie odpowiednia dla adresata.

Ostateczny efekt

Pamiętaj też, że twoje działania nierzadko wywołają efekt odwrotny od zamierzonego. Tego typu sytuacje wystąpią, gdy kompas polityczny partii wskazywał na stanowisko neutralne partii, a ty wybrałeś nieodpowiednie działanie czym straciłeś poparcie dla wniosku nie zyskując nic w zamian. Ważne jest więc, abyś pierwsze próby podejmował zaraz po ogłoszeniu projektu jeśli jest to konieczne.

Dzięki temu będziesz mógł skorygować swoją decyzję lub iść za ciosem, żeby ostateczny rezultat był dla ciebie korzystny. Poparcie partii z czasem wraca do normy, więc jeśli zbytnio im się narazisz wstrzymaj się od ważnych projektów na kilkanaście miesięcy.

W poniższym rozdziale znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów gry. Dla większej przejrzystości poszczególne elementy zostały wyjaśnione w osobnych sekcjach, które znajdziesz poniżej.

1. Portret burmistrza

W tym punkcie ekranu znajdziesz wizerunek twojego awatara. Wizerunek ten będzie zmieniał się w zależności od wybranego rodu czy epoki w toku rozgrywki. Po kliknięciu na portret pojawią się szczegółowe informacje dotyczące burmistrza, wśród których możesz znaleźć cech jego osobowości. Są one szczególnie istotne dla stosunków politycznych w radzie miasta, więc warto zapoznać się ze współczynnikami, które generowane są przez poszczególne cechy burmistrza.

2. Cele gry

Po kliknięciu w ikonę dziennika pojawi się dodatkowe okno interfejsu. Znajdziesz tam wyszczególnione poszczególne cele, które musisz osiągnąć, żeby zakończyć scenariusz zwycięsko. Każda rozgrywka przewiduje pięć sposobów na wygraną. Poza zakończeniem scenariusza poprzez dobrnięcie do końca gry czy stworzenie miasta godnego uwagi, możesz wygrać realizując cele polityczne, ekonomiczne lub naukowe.

Poszczególne warunki wygranej zostaną omówione w osobnym rozdziale, ale warto wiedzieć, że możesz w każdym momencie sprawdzić, które cele udało ci się już osiągnąć. W toku kampanii niektóre cele mogą być zablokowane do czasu spełnienia warunków determinowanych przez jej przebieg.

3. Wiadomości

Element interfejsu, który rejestruje wiadomości wysyłane do ciebie przez grę. Mogą dotyczyć przebiegu gry lub będą związane z samouczkiem. Dziennik wiadomości ulega wyczyszczeniu po wczytaniu zapisanego wcześniej stanu gry.

4. Menu gry

Po wybraniu oznaczonego przycisku pojawi się menu gry. W dowolnym momencie możesz zapisać stan gry lub wrócić do wcześniej zapisanego. Możesz też dostosować opcje gry czy wyjść do ekranu startowego Urban Empire.

5. Panel Informacyjny

1 - Interfejs - Urban Empire - poradnik do gry

1. Nazwa miasta - ustalamy ją na początku rozgrywki

2. Aktualna epoka - zmiana epoki następuje wraz z zakończeniem prac nad wynalazkami z poprzedniej epoki i osiągnięciu określonego roku w grze.

3. Liczba mieszkańców - uzależniona jest od liczby dystryktów i poszczególnych współczynników, które odpowiadają za dobrobyt mieszkańców. Możesz zwiększyć liczbę mieszkańców reorganizując przeznaczenie powierzchni istniejących dystryktów.

4. Wskaźnik zapotrzebowania - w tym miejscu znajdziesz informację, która pozwoli ci lepiej zarządzać powierzchnią użytkową dystryktu. Zapotrzebowanie określane jest dla potrzeb mieszkalnych, przemysłowych i biznesowych.

6. Panel zasobów

W tej części interfejsu znajdziesz szereg współczynników, które bezpośrednio wpływają nie tylko na rozwój podległego ci miasta, ale też mogą w znaczny sposób wskazać na poczynione przez ciebie błędy w zarządzaniu - Interfejs - Urban Empire - poradnik do gry

W tej części interfejsu znajdziesz szereg współczynników, które bezpośrednio wpływają nie tylko na rozwój podległego ci miasta, ale też mogą w znaczny sposób wskazać na poczynione przez ciebie błędy w zarządzaniu.

1. Poparcie partii politycznych - każda z partii w grze ma własne poglądy, które zamykają ją w pewnej sferze polityki. Im mocnej starasz się nagiąć głosy członków stronnictwa do projektów sprzecznych z ideologią, tym bardziej spada poparcie dla twoich działań i w ostateczności partia odnosi się do ciebie wrogo. Wraz z upływem czasu współczynnik ten powraca do pierwotnej wartości, o ile we wskazanym okresie nie ingerujesz w działania rady miasta.

2. Prestiż burmistrza - w toku rozgrywki twój przedstawiciel będzie generował punkty prestiżu. Mogą one posłużyć do uchylenia niekorzystnej dla ciebie decyzji rady miasta w ważnym głosowaniu.

3. Potencjał naukowy - określa szybkość z jaką twoje miasto może uzyskać dostęp do technologii przewidzianych w grze.

4. Fundusze burmistrza - kwota, z której możesz sfinansować wybrane przedsięwzięcia na poczet miasta. Wskazane środki mogą też posłużyć do prowadzenia gry politycznej.

5. Fundusze miasta - budżet miejski, którego przychód regulowany jest wpływem z podatków. Jest niezbędny do pokrycia wydatków bieżących a także działania instytucji publicznych. Jeśli budżet miasta będzie zagrożony, to rada może złożyć wniosek o cofnięcie dotacji do niektórych instytucji publicznych.

6. Szczęście mieszkańców - współczynnik określa zadowolenie mieszkańców, które generowane jest poprzez zaspokajanie ich podstawowych potrzeb. W zależności od tego jak duża jest rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców a oferowanymi przez miasto usługami, zadowolenie będzie spadać. Na zadowolenie składa się wszystkie sześć czynników: poczucie bezpieczeństwa, dostęp do rozrywki, życie w społeczeństwie, wpływ środowiska naturalnego, rozwój osobisty i opieka medyczna. Każdy z nich został omówiony poniżej.

7. Życie w społeczeństwie - współczynnik określa stopień udogodnień z których korzystają mieszkańcy. Wartość tego parametru możesz podnosić poprzez zapewnianie dodatkowych usług lub zatwierdzanie edyktów.

8. Poczucie bezpieczeństwa - poziom parametru uzależniony jest od dostępu mieszkańców do posterunków policji i jednostek straży pożarnej.

9. Wpływ środowiska naturalnego - mieszkańcy mogą też domagać się kontaktu z przyrodą. Poziom wskaźnika zależy od liczby parków przyrody na pojedynczy dystrykt.

10. Opieka medyczna - zapotrzebowanie mieszkańców na instytucje w służbie zdrowia. Poziom parametru możesz regulować budując szpitale lub wydając edykty zakazujące dostępu do używek itd.

11. Rozwój osobisty - poziom współczynnika możesz regulować poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do edukacji.

12. Dostęp do rozrywki - ostatni z podstawowych współczynników wpływających na ogólne zadowolenie mieszkańców. Współczynnik jest uzależniony głównie od stopnia liberalizmu prawa, które stanowisz. Jeśli wydasz edykty zakazujące hazard czy prostytucję, to współczynnik będzie ujemny, ale za to zyskasz w innych obszarach. Najłatwiejszym sposobem na generowanie dodatnich wartości jest inwestowanie w instytucje kulturalne.

13. Bilans wpływów do budżetu - tak długo jak wartość pozostaje dodatnia, miasto zarabia z podatków więcej niż przeznacza na dotacje, co pozwoli ci kontrolować wszystkie aktywne instytucje. Niewielkie luki w finansowaniu możesz regulować podnosząc delikatnie podatki, aczkolwiek najlepszym sposobem na zwiększenie przychodów jest założenie kolejnego dystryktu i zwiększenie liczby podatników.

7. Czas gry

W tym miejscu możesz regulować upływem czasu w grze. Standardową szybkość możesz przyspieszyć czterokrotnie. Możesz też w dowolnym momencie włączyć aktywną pauzę. Wspomniana pauza nastąpi samoczynnie gdy miasto stanie w obliczu głosowania. Do chwili gdy nie weźmiesz w nim udziału, nie będziesz mógł podążać dalej z czasem gry.

8. Widok miasta

Widoczny na obrazku przycisk nie ma zastosowania w czasie gdy kamera, tak jak na obrazku, ustawiona jest na obszarze miasta. Dzięki niemu będziesz mógł opuścić salę obrad rady miasta lub widok drzewka technologii. Jest to o tyle ważne, że tylko podczas "widoku miasta" następuje upływ czasu w grze.

9. Sala obrad

W dowolnym momencie możesz wejść do sali obrad rady miasta. Tam możesz zapoznać się z listą dostępnych wniosków, składem osobowym rady miasta, a także charakterem poszczególnych ugrupowań, które w niej zasiadają. Możesz też sterować przebiegiem głosowań i wywierać wpływ na członków partii. Wszelkie działania będą omówione w stosownym rozdziale.

10. Drzewko technologii

Dosłownie ujmując jest to raczej "chmura" gdyż poszczególne technologie mają jedno źródło, po czym rozgałęziają się na kilka odnóg, które powiązane są ze sobą tematyką. Do tej części interfejsu zostaniesz skierowany za każdym razem, gdy bieżące prace nad technologią zostaną zakończone.

11. Tworzenie dystryktu

Za pomocą tego elementu interfejsu możesz błyskawicznie przejść do kreatora nowej dzielnicy. W zależności od powierzchni użytkowej, podziału stref czy wsparcia technologicznego dla nowej dzielnicy, jej koszt może być różny. Uwzględniając wydatki na nową dzielnicę, rada miasta może być przychylna utworzeniu jej lub zablokować projekt w głosowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dedykowanym rozdziale poradnika.

12. Nowy obiekt

Ten przycisk umożliwia stworzenie jednego z dostępnych obiektów, który usytuowany będzie poza granicami dystryktu. Dostęp do poszczególnych obiektów takich jak port czy stacja kolejowa otrzymasz poprzez zdobycze technologiczne. Każda zmiana tego typu musi być przyjęta przez radę miasta w osobnym głosowaniu.

13. Dane miasta

Po wybraniu przycisku pojawi się dodatkowy panel interfejsu w ramach którego uzyskasz szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z miastem. Mogą to być statystyki dotyczące rozwarstwienia społeczeństwa, źródeł przychodu miasta czy usług świadczonych w poszczególnych dystryktach.

Ze względu na szczegółowość dostarczanych tam danych, warto korzystać z tej opcji interfejsu przed podjęciem ważnych decyzji.

14. Postęp prac nad technologią

W tej części ekranu możesz na bieżąco kontrolować przebieg prac nad aktualnie badaną technologią - Interfejs - Urban Empire - poradnik do gry

W tej części ekranu możesz na bieżąco kontrolować przebieg prac nad aktualnie badaną technologią. Zielony okrąg otaczający ikonę technologii to pasek postępu badania. Gdy okrąg zamknie się całkowicie, to prace zostaną ukończone. W każdej chwili z poziomu ekranu miasta możesz też sprawdzić jakie możliwości niesie za sobą opracowanie technologii. Poszczególne korzyści zobrazowane są za pomocą pomniejszych ikonek. Po najechaniu na nie kursorem myszy zobaczysz szczegółowy opis każdego zagadnienia.

pobierz poradnik

Aby pobrać poradnik do gry
Urban Empire

wyślij SMS o treści GOL na numer 77464

i wpisz poniżej kod, który otrzymasz w zwrotnym SMS.

Koszt poradnika to 8,61 zł

Urban Empire

zobacz więcej informacji o grze
Urban Empire

Wszystkie dostępne tu poradniki są bezpłatnie do pobrania dla posiadaczy abonamentów MayClub.

Poradniki do gier strategicznych

Strategiczne