poradniki i solucje do gier
poradniki i solucje do gierod A do Zpomoc i reklamacjeregulamin usługi

Poradnik SimCity polski poradnik do gry

Poradnik do gry SimCity zawiera masę informacji i porad dotyczących rozbudowy miasta i regionu, wraz z rozwiązaniami najczęstszych problemów, opisami budynków i ich najlepszego wykorzystania, a także licznymi zestawieniami najważniejszych danych i trików.

poradnik, solucja do gry w zawiera 238 stron i 408 ilustracji, rozmiar pliku to 21,4 MB

Nietypowe powody niezadowolenia

Potrzebujemy pieniędzy [We need money] - pojawia się, kiedy simowie ze stref mieszkaniowych nie mają dość gotówki aby zapłacić czynsz lub kupować w sklepach - Nietypowe powody niezadowolenia | Zadowolenie - SimCity - poradnik do gry

Potrzebujemy pieniędzy [We need money] - pojawia się, kiedy simowie ze stref mieszkaniowych nie mają dość gotówki aby zapłacić czynsz lub kupować w sklepach. Powodów tego stanu rzeczy może być wiele - zbyt duże podatki, bezrobocie, brak odpowiednich sklepów w okolicy lub zbyt duże zagęszczenie ruchu ulicznego (simowie muszą jakoś dotrzeć do pracy a potem wrócić do domu z pensją). Da się jednak zauważyć, że nawet po spełnieniu wszystkich tych warunków obywatele bankrutują - prawdopodobnie jest to jakiś błąd. Ciekawe jest to, że niektórzy obywatele wydają więcej niż zarabiają i przez to stają się kloszardami. Teoretycznie można ograniczyć ten proces przez redukcję ilości sklepów, ale to z kolei prowadzi do niezadowolenia z powodu zbyt małej ich ilości.

Nie mamy pieniędzy [Out of money] - jak wyżej. Z jakiejś przyczyny (wymienionej wcześniej) mieszkańcy bloku przestali przynosić zarobki do domu.

Brak pieniędzy! Niedługo się wyprowadzimy [No money! Moving out soon] - jak wyżej. Zwykle komunikat pojawia się na chwilę przed opuszczeniem budynku.

Za mało sklepów w okolicy [Not enough shopping around here] - simowie ze stref mieszkaniowych nie mogą znaleźć odpowiednich sklepów lub mają problemy z dotarciem do nich - Nietypowe powody niezadowolenia | Zadowolenie - SimCity - poradnik do gry

Za mało sklepów w okolicy [Not enough shopping around here] - simowie ze stref mieszkaniowych nie mogą znaleźć odpowiednich sklepów lub mają problemy z dotarciem do nich. Często wynika to z tego, że obywatele bardzo niechętnie przechodzą na drugą stronę ulicy - dlatego na każdym osiedlu musi znajdować się przynajmniej jedno centrum handlowe. Należy przy tym dostosować status majątkowy każdego sklepu do zamożności najbliższych obywateli - biedacy kupują tylko w najtańszych ośrodkach, a bogacze preferują luksus. W pewnym stopniu problem można też zażegnać poprzez sprawny system komunikacji miejskiej - autobusy i tramwaje pozwalają dojeżdżać mieszkańcom z całego miasta. Co chyba oczywiste, przystanki należy budować przed sklepami oraz blokowiskami z utrudnionym dostępem do miejsc handlu.

Nie możemy znaleźć żadnego sklepu [We can't get any shopping] - jak wyżej.

Gdzie tu można zrobić zakupy? [Where's the shopping in this town?] - jak wyżej. Czasem ten komunikat pojawia się zaraz po przybyciu nowych obywateli do miasta. W takim razie na ogół nie należy się nim przejmować - kiedy rezydenci posiadłości po raz pierwszy pójdą do sklepu, problem sam się rozwiąże.

Potrzebujemy więcej sklepów albo wyprowadzimy się! [Need more shops soon or we'll leave!] Komunikat ten pojawia się, jeśli gracz przez dłuższy czas nie rozwiązał problemu z dostępem do sklepów.

Za dużo urazów, wyprowadzamy się [Too many injuries, were moving - Nietypowe powody niezadowolenia | Zadowolenie - SimCity - poradnik do gry

Za dużo urazów, wyprowadzamy się [Too many injuries, we're moving!] - ten komunikat pojawia się często w strefach mieszkaniowych, ale nie jest zbyt kłopotliwy. W rzeczywistości simowie wcale się nie wyprowadzają, a jedynie nie osiągają maksymalnego poziomu zadowolenia. Z urazami można walczyć jedynie przy pomocy szpitala [Hospital] ze specjalną karetką [Wellness Van]. Jest to jednak bardzo kosztowne i niezbyt efektywne. W rezultacie najlepiej zlekceważyć to ostrzeżenie. Można też zainwestować w edukację - wówczas obywatele rzadziej powodują wypadki.

Za mało kupujących [Not enough shoppers] - informacja tego typu pojawia się w sklepach nawet wówczas, gdy kupujących jest na pęczki. Co ciekawe, komunikat nie stoi w sprzeczności ze swoim przeciwieństwem: Mamy wielkie zyski! [We're making a lot of profit!] - oba mogą pojawić się równocześnie. Nie należy jednak lekceważyć ostrzeżenia tego typu, lecz zadbać o to, by sklepy odpowiadały okolicznym mieszkańcom pod względem zamożności ($ dla $, $$ dla $$ itd.). Dodatkowo warto poprawić organizację ruchu ulicznego i zadbać o rozmieszczenie przystanków autobusowych i tramwajowych w jak najbliższej okolicy.

Nasz interes wymaga turystów - Nietypowe powody niezadowolenia | Zadowolenie - SimCity - poradnik do gry

Nasz interes wymaga turystów! [Our business needs more tourists!] - podobnie jak w przypadku powyżej, komunikat tego typu pojawia się nawet w sytuacji, w której turystów odwiedzających strefy komercyjne jest całe mnóstwo. Nierzadko pojawia się w zestawieniu ze swoim przeciwieństwem - Ci turyści świetnie napędzają interes! [These tourist are great for sales!]. Tak czy inaczej, ilość turystów można zwiększyć poprzez polepszenie jakości dróg i zwiększenie ich ilości, właściwą organizację środków publicznego transportu oraz budowę pasażerskich dworców kolejowych [Passenger Train Station], terminali promów [Ferry Terminal] i miejskich portów lotniczych [Municipal Airport]. Podstawowym lepem dla odwiedzających są oczywiście atrakcje turystyczne, kasyna i wolne miejsca pracy lub duże sklepy.

Musimy gdzieś wysyłać nasze towary [We need somewhere to ship our freight...] - najbardziej irytujący ze wszystkich komunikatów jest zapewne owocem błędu. Problem polega na tym, że fabryki nie działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem - czyli nie wysyłają towarów do okolicznych sklepów, a jedynie na rynek globalny, który jest ograniczony (jego zapotrzebowanie można podejrzeć po kliknięciu na ikonę populacji i tam znaleźć zakładkę szczegóły - screen poniżej). Jeśli ilość towarów jest zbyt duża, zalegają one w składzie i marnują się. Co ciekawe, informacja o problemach ze zbyciem produktów nie stoi w sprzeczności ze swoim przeciwieństwem: Dostawy towarów przynoszą wielkie zyski [Freight shipments are making huge profits]. Obie mogą pojawić się równocześnie w tym samym budynku.

1 - Nietypowe powody niezadowolenia | Zadowolenie - SimCity - poradnik do gry

Uwaga! Na potrzeby tego rozdziału zmieniono nieco oznaczenia kolorystyczne: słowu "droga" nadano brązowy kolor wyłącznie w sytuacjach, w których chodzi o konkretny rodzaj ulicy. Jeśli "droga" nie została oznaczona żadnym kolorem, to chodzi o jezdnię jako taką (w ogólnym ujęciu, nie żaden szczególny typ). Powinno to pomóc we właściwym zrozumieniu podręcznika oraz uniknięciu powtórzeń w samym tekście.

Kwestia dróg i komunikacji miejskiej jest w najnowszym SimCity jeszcze istotniejsza, niż w poprzednich częściach serii. Każdy budynek funkcyjny oraz strefa wymaga połączenia z siecią drogową, a istotna część zasobów (elektryczność, woda, ścieki) podróżuje pod jej powierzchnią. Wreszcie - po ulicach jeżdżą samochody pojedynczych simów, autobusy, tramwaje oraz ciężarówki dostawcze. Drogi są więc najważniejszym elementem miejskiej zabudowy oraz - co paradoksalne - największym jej ograniczeniem. Zbyt mała ilość ulic i niewłaściwe ich rozplanowanie skutkuje wielokilometrowymi korkami, natomiast zbyt duża ogranicza teren pod nowe budynki. Właściwe zrównoważenie tych przeciwieństw to jeden z najtrudniejszych elementów gry, dlatego warto poświęcić mu kilka akapitów.

Menu dróg [Roads] można znaleźć w panelu budowy na samym dole ekranu (screen powyżej) - Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Menu dróg [Roads] można znaleźć w panelu budowy na samym dole ekranu (screen powyżej). Warto zauważyć, że poszczególne rodzaje ulic znacznie różnią się od siebie - dotyczy to nie tylko ilości oferowanych pasów jazdy, ale również możliwości rozbudowy przylegających budynków strefowych oraz szerokości samych dróg. Zaprezentowano to w poniższej tabeli.

Rodzaj drogi

Koszt

Ilość pasów

Szerokość

Maksymalny rozmiar budynków

Ścieżka niskiej gęstości [Low Density Dirt Road]

2 $

1

Mała

Mały

Droga niskiej gęstości [Low Density Street]

4 $

2

Średnia

Mały

Droga średniej gęstości [Medium Density Street]

8 $

4

Średnia

Średni

Droga wysokiej gęstości [High Density Street]

10 $

4

Średnia

Duży

Aleja średniej gęstości [Medium Density Avenue]

10 $

4

Duża

Średni

Aleja wysokiej gęstości [High Density Avenue]

20 $

6

Duża

Duży

Aleja wysokiej gęstości z tramwajem [High Density Streetcar Avenue]

30 $

6

Duża

Duży

Uwaga! Kategoria szerokości drogi nie występuje w grze - stworzono ją na potrzeby tego poradnika, aby lepiej wyjaśnić niektóre zagadnienia.

Istotne jest to, że tylko niektóre drogi można ulepszać do wyższego poziomu - robi się to poprzez kliknięcie na specjalnej ikonie z lewej strony interfejsu i wybraniu konkretnej ulicy (screen poniżej). Ścieżek nie da się przerobić do poziomu zwykłej drogi, tej drugiej nie można zaś ulepszyć do alei. Ma to duże znaczenie podczas planowania rozbudowy miasta. Przykładowo, jeśli zbudowaliśmy drogę średniej gęstości, to aby zwiększyć ilość pasów na jezdni będziemy musieli najpierw ją zburzyć - i to wraz ze wszystkimi przylegającymi budowlami! - a dopiero potem tworzyć aleje. Dlatego też tworzenie jakichkolwiek ważnych struktur przy ulicach małej lub średniej szerokości jest zawsze niewybaczalnym błędem. Na początku rozgrywki najlepiej inwestować w aleje średniej gęstości, a następnie ulepszać je do wyższych poziomów (patrz rozdział: Jak zacząć?). To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, stanowiące dobry kompromis pomiędzy kosztem budowy a perspektywicznym rozwojem.

Jak budować drogi, aby osiągnąć maksimum korzyści - Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Jak budować drogi, aby osiągnąć maksimum korzyści? Przede wszystkim należy mieć na uwadze dobro budynków strefowych. Jeśli ulice będą zbyt gęste, to rozwój stref zostanie zahamowany albo w ogóle uniemożliwiony. Należy więc tak rozplanować siatkę dróg, aby każdy budynek mógł rozrosnąć się do swojego maksymalnego rozmiaru (obszernie opisano to w rozdziale: Strefy - Podstawy).

Pewną pomocą służy tutaj interfejs gry. Po wybraniu konkretnego rodzaju drogi i najechaniu na którąś z już istniejących ulic pojawia się biała siatka możliwych połączeń - to sugestia komputera dotycząca tego, jak optymalnie rozbudować sieć komunikacji (screen poniżej). Niestety nie można na niej w stu procentach polegać. Po pierwsze: porady systemu dostosowują się do dwóch ostatnich dróg, na jakie najechaliśmy kursorem. Oznacza to, że jeśli dotychczas popełniliśmy jakiś błąd w rozbudowie, to komputer będzie go powtarzał. Po drugie, informacje dozowane przez system są adekwatne dla dróg (czyli ulic średniej szerokości), często nie sprawdzają się natomiast w przypadku alei (czyli jezdni dużej szerokości). Należy brać na to poprawkę, bo w przeciwnym razie budynkom strefowym może zabraknąć kilku centymetrów pod zabudowę. A takie przypadki potrafią napsuć krwi.

Miasto rozwija się najlepiej, kiedy jest podzielone na kwadratowe lub prostokątne pola - Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Miasto rozwija się najlepiej, kiedy jest podzielone na kwadratowe lub prostokątne pola. W miarę możliwości należy unikać wszelkich okrągłości czy trójkątnych "skrótów", bo negatywnie wpływają one na potencjalną ilość gruntu pod zabudowę (a i strefy nie rozwijają się prawidłowo). Najlepiej tworzyć ulice w taki sposób, aby poszczególne kwadraty stykały się ze sobą rogami (screen poniżej). Wtedy uzyskuje się dużo dynamicznych skrzyżowań, oferujących simom wiele możliwych dróg do celu. Oczywiście samo w sobie powoduje to pewne problemy komunikacyjne (auta stoją na światłach), ale są one znacznie mniejsze niż w przypadku wszystkich innych konfiguracji. Takie rozwiązanie ma też tę zaletę, że nie pojawia się kłopot z tworzeniem ulic "zbyt blisko istniejącego skrzyżowania" ani "pod zbyt ostrym kątem" - tego typu komunikaty są zmorą wielu rozwiniętych miast. Jako, że pojazdy bezpieczeństwa (karetki, radiowozy i wozy strażackie) nie są w SimCity uprzywilejowane, odpowiednia dbałość o przejezdność dróg staje się szczególnie istotna.

Każda metropolia prędzej czy później boryka się z problemem zatorów na drodze - Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Każda metropolia prędzej czy później boryka się z problemem zatorów na drodze. Zminimalizować je można poprzez właściwe wytyczenie dróg (co opisano powyżej) oraz dodanie pojazdów komunikacji miejskiej. Te dzielą się na autobusy i tramwaje - pociągi, promy i samoloty należy bowiem rozumieć jako środki transportu międzymiastowego (regionalnego i światowego), bo nie sprawdzają się zbyt dobrze w obrębie jednego ośrodka.

Jak właściwie zarządzać komunikacją miejską? Warto zacząć od zajezdni autobusów - co prawda dysponują one ograniczoną ilością pasażerów, ale nie wymagają zbyt dużej infrastruktury i są stosunkowo tanie. W małych miastach, liczących sobie do 50 tysięcy mieszkańców, są na ogół zupełnie wystarczające, chociaż przewożą tylko ubogich i średniozamożnych obywateli. Ilość autobusów należy zwiększać sukcesywnie wraz z napływem obywateli, aby ci nie czekali zbyt długo. Istotne jest to, aby możliwie gęsto rozlokować przystanki, i to po obu stronach ulicy (czyli przynajmniej po dwa przy każdym "kwadracie-dzielnicy"). O tym, ilu obywateli czeka na przystanku, można się dowiedzieć poprzez specjalny filtr [Bus Map] po prawej stronie ekranu (screen poniżej). Znaki należy stawiać w niewielkiej odległości od siebie - najlepiej co 4-5 w pełni rozbudowanych budynków strefowych. Szczegółowy opis transportu autobusowego zawarto w kolejnym rozdziale.

Tramwaje przydają się w większych miastach, gdy autobusy przestają być wystarczające - Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Tramwaje przydają się w większych miastach, gdy autobusy przestają być wystarczające. Posiadają po 200 miejsc siedzących dla wszystkich obywateli (również zamożnych), co stanowi nienajgorszy wynik. Niestety koszt eksploatacji rozwiniętej zajezdni tramwajowej jest bardzo wysoki, a same tramwaje wymagają specjalnych torowisk do funkcjonowania (Aleja wysokiej gęstości z tramwajem [High Density Streetcar Avenue]). W ostatecznym rozrachunku jest to jednak dobra inwestycja - pojazdy szynowe unikają korków i powodują ich niewiele, pozwalają też na szybką komunikację z całym miastem. Należy tylko pamiętać o tym, by umieścić przystanki tramwajowe zaraz obok autobusowych - wówczas obywatele będą przechodzić z jednych do drugich, w zależności od tego, jaki rodzaj pojazdu będzie akurat nadjeżdżał (screen poniżej). Znacznie oszczędza to czas simów i powoduje mniejsze problemy komunikacyjne.

Jak już wspomniano, dworce kolejowe, terminale promów i miejskie porty lotnicze służą do komunikacji miasta z regionem i światem - Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Jak już wspomniano, dworce kolejowe, terminale promów i miejskie porty lotnicze służą do komunikacji miasta z regionem i światem. Jeśli w metropolii istnieje problem z nadmiernym bezrobociem albo ze zbyt dużą ilością wakatów, to budowa któregoś z tych budynków jest nadzwyczaj korzystna (dworce są tu zdecydowanymi faworytami, z racji swej efektywności). Warto zadbać o to, by budynki te łatwo łączyły się z miejscową komunikacją: przed wejściem do nich należy postawić przystanki autobusowe i tramwajowe. Tajemnicą nie jest również to, że wymienione budowle znacznie ułatwiają dostęp turystów do miasta i rozładowują korki przy wjeździe do niego. Jeśli więc postawiliśmy na turystykę albo hazard, musimy pomyśleć o właściwej komunikacji z okolicą.

Budynki autobusowe

Zajezdnia autobusów wahadłowych [Shuttle Bus Depot]

Ulepszenia - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Ulepszenia

Koszt początkowy

Koszt utrzymania

Pojemność

Ilość wymaganych pracowników

Rozmiar

Budynek podstawowy

20000 $

300 $/h

3 autobusy po 40 pasażerów każdy

24 (20$/4$$)

Duży

Parking autobusów wahadłowych [Shuttle Bus Lot]

7000 $

100 $/h

3 autobusy po 40 pasażerów każdy

-

Bardzo mały

Zajezdnia autobusów wahadłowych to pierwszy budynek komunikacyjny, jaki należy wybudować - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Zajezdnia autobusów wahadłowych to pierwszy budynek komunikacyjny, jaki należy wybudować. Autobusy nie są co prawda zbyt pojemne, ale pozwalają na rozładowanie korków w małych i średnich miastach i są podstawowym środkiem komunikacji miejskiej. Korzystają z nich niezamożni oraz średniozamożni simowie. Niestety same autobusy nie kierują się żadnym rozkładem, a często jeżdżą gęsiego (wszystkie na raz), przez co zamieniają się w długi i całkowicie bezsensowny "wężyk". Nie można na to nic poradzić - po prostu algorytmy ruchu drogowego zostały tak skonstruowane. Sprawia to, że inwestycja w dużą ilość pojazdów jest całkowicie pozbawiona sensu - ich trasy będą się dublować. Prędzej czy później w niektórych częściach miasta przystanki pozostaną całkowicie puste (bo będą obsługiwane przez 10 autobusów równocześnie), a do innych nikt nie dojedzie.

Można jedynie mieć nadzieję, że któraś z następnych łatek naprawi ten błąd - tym uciążliwszy, że problemu nie rozwiązuje budowa kolejnej zajezdni.

Przystanek autobusowy [Bus Stop]

Budynek - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Budynek

Koszt początkowy

Koszt utrzymania

Pojemność

Ilość wymaganych pracowników

Rozmiar

Przystanek autobusowy

200 $

10 $/h

150 oczekujących

-

Mikroskopijny

Przystanki autobusowe należy budować co kilkaset metrów, zawsze przed wejściem do budynków - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Przystanki autobusowe należy budować co kilkaset metrów, zawsze przed wejściem do budynków. Warto połączyć je z przystankami tramwajowymi, bo oba doskonale się uzupełniają (pasażerowie przechodzą z jednych do drugich - screen powyżej). Istotne jest to, aby punkty postoju tworzyć po obu stronach drogi, bo simowie nie lubią przechodzić przez ruchliwą ulicę i robią to niemal wyłącznie na pasach.

Parkuj i jedź [Park and Ride]

Budynek - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Budynek

Koszt początkowy

Koszt utrzymania

Pojemność

Ilość wymaganych pracowników

Rozmiar

Parkuj i jedź

400 $

30 $/h

80 oczekujących

-

Mały

Uwaga! Ten budynek wymaga zajezdni autobusowej [Shuttle Bus Depot] albo terminalu autobusowego [Bus Terminal] w regionie!

Zastosowanie tego budynku jest dość proste - simowie wjeżdżają do niego swoimi autami, po czym przesiadają się do transportu publicznego - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Zastosowanie tego budynku jest dość proste - simowie wjeżdżają do niego swoimi autami, po czym przesiadają się do transportu publicznego. Pomysł jest świetny, gorzej z realizacją. Parking przy tej budowli jest na tyle skromny, że różnica w ilości samochodów występujących na ulicach jest ledwie zauważalna. Aby uzyskać właściwy efekt, należałoby zbudować kilkanaście budynków tego typu - a to już marnotrawstwo terenu i pieniędzy. Dlatego inwestycja w Parkuj i jedź jest raczej nieopłacalna.

Terminal autobusowy [Bus Terminal]

Ulepszenia - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Ulepszenia

Koszt początkowy

Koszt utrzymania

Pojemność

Ilość wymaganych pracowników

Rozmiar

Budynek podstawowy

45000 $

750 $/h

3 autokary po 80 pasażerów każdy

76 (60$/16$$)

Bardzo duży

Garaż autobusów miejskich [Municipal Bus Garage]

15000 $

250 $/h

3 autokary po 80 pasażerów każdy

-

Bardzo mały

Uwaga - Budynki autobusowe | Drogi i transport - SimCity - poradnik do gry

Uwaga! Terminal autobusowy [Bus Terminal] wymaga ratusza [City Hall] z dobudowanym wydziałem transportu [Departament of Transportation]!

Budynek ten pozwala na łatwą komunikację pomiędzy miastami oraz znaczne odciążenie dróg w samej metropolii. Obsługuje co prawda wyłącznie niezamożnych i średniozamożnych obywateli, ale na ogół jest to wystarczające. Terminal pełni dwie funkcje - zmniejsza ilość aut na ulicach oraz oferuje sporą ilość sprawnych i dużych autokarów. Z pierwszego zadania wywiązuje się wyśmienicie - simowie wjeżdżają swoimi autami do podziemnego parkingu i przesiadają się do komunikacji miejskiej. Gorzej z autokarami. Te, chociaż bardzo pojemne, cierpią na podobny problem co ich mniejsi bracia z zajezdni autobusów wahadłowych - jeżdżą po niewłaściwych trasach i gęsiego. Dopiero kiedy ten błąd zostanie naprawiony, inwestycja w Terminal autobusowy stanie się opłacalna.

pobierz poradnik

Aby pobrać poradnik polski poradnik do gry do gry
SimCity

wyślij SMS o treści GOL na numer 77464

i wpisz poniżej kod, który otrzymasz w zwrotnym SMS.

Koszt poradnika to 8,61 zł

SimCity

zobacz więcej informacji o grze
SimCity

Wszystkie dostępne tu poradniki są bezpłatnie do pobrania dla posiadaczy abonamentów MayClub.

Poradniki do gier strategicznych

Strategiczne