poradniki i solucje do gier
poradniki i solucje do gierod A do Zpomoc i reklamacjeregulamin usługi

Poradnik Knights of Honor

Poradnik do strategicznej gry Knights of Honor, umiejscowionej w realiach średniowiecznych podbojów, opisuje wszystkie istotne elementy rozgrywki, takie jak rozbudowa prowincji, ekonomia, handel, dyplomacja, religia oraz prowadzenie wojen.

poradnik, solucja do gry w zawiera 47 stron i 9 ilustracji, rozmiar pliku to 1,2 MB

Księżniczki

Księżniczki to córki króla i królowej.

Funkcje

  1. Mogą być wydane za mąż.

Umiejętności

Brak. Po wydaniu za mąż przejmują funkcje i umiejętności królowej.

Porady

  1. Główną funkcją księżniczek jest mariaż. Mariaż może zarówno wzmocnić stosunki z drugim królestwem, jak i znacznie je osłabić. Warto o tym pamiętać.
  2. Jeśli dysponujemy księżniczką to zawsze należy szukać księstw ze starym królem bez potomków. Istnieje bowiem duża szansa, iż takie małżeństwo nie doczeka się następcy tronu. Pozwoli to z kolei na pokojowe przejęcie nowych ziem.
  3. Pamiętać należy o tym, iż jeśli we własnym królestwie zabraknie dziedzica tronu to królestwo do którego trafiła własna księżniczka może zgłosić pretensję do tronu. Zazwyczaj taka pretensja kończy się wojną. Z tego też powodu warto jest utrzymywać jak najlepsze stosunki z królestwem, z którym wiążą nas "więzy krwi".

Belka dworu królewskiego znajduje się w górnym obszarze ekranu głównego gry. Znajduje się w niej 9 miejsc. Do każdego z nich można przydzielić jednego specjalistę. Może być nim król, któryś z jego synów lub najęty książę. Warto pamiętać, iż najęty specjalista może być szpiegiem innego imperium. Jego werbunek kosztuje 1000 sztuk złota + regularna pensja co 5 sekund (kilkadziesiąt sztuk złota). Oto lista specjalistów wraz z opisami:

Marshal (Marszałek)

Marszałek to jedyny specjalista, który może poprowadzić armię. Oprócz dziewięciu jednostek pieszych lub konnych może mu towarzyszyć do czterech jednostek oblężniczych. Marszałek po każdym zwycięstwie otrzymuje pewną liczbę punktów doświadczenia. Gdy pasek pod jego wizerunkiem zapełni się to awansuje on na kolejny poziom otrzymując jedną gwiazdkę umiejętności. Punkty umiejętności mogą być spożytkowane na szereg różnych umiejętności i premii przypisanych do tej profesji. Aby otworzyć menu premii należy skierować marszałka do dowolnego zamku. Następnie kliknąć na zamku i strzałce na prawo od wizerunku marszałka. Pojawi się menu premii (maksymalnie 6 dla jednego marszałka). Aby wykupić wybraną premię należy kliknąć LPM na polu umiejętności, a następnie na wybranej premii. Jeden punkt umiejętności umożliwia wykupienie jednej premii (lub jednego jej poziomu). Oto lista premii wraz z opisami:

Leadership

Jest to przydatna umiejętność, która wpływa na morale oddziałów znajdujących się pod komendą marszałka.

Poziom 1

+ 1 do morale oddziałów

Poziom 2

+ 2 do morale oddziałów

Poziom 3

+ 3 do morale oddziałów

Dread

Marszałek dysponujący tą umiejętnością wywołuje strach w szeregach wroga. Owocuje to ujemną premią do morale wrogich jednostek.

Poziom 1

- 1 do morale oddziałów wroga

Poziom 2

- 2 do morale oddziałów wroga

Poziom 3

- 3 do morale oddziałów wroga

Sword Mastery

Umiejętność ta czyni marszałka mistrzem fechtunku. Jego wiedza i doświadczenie powodują szybszy wzrost umiejętności podkomendnych mieczników.

Poziom 1

- premia + 50% do szybkości wzrostu doświadczenia dla mieczników

Poziom 2

- premia + 100% do szybkości wzrostu doświadczenia dla mieczników

Poziom 3

- premia + 200% do szybkości wzrostu doświadczenia dla mieczników

Archery Mastery

Umiejętność ta czyni marszałka mistrzem łucznictwa. Jego wiedza i doświadczenie powodują szybszy wzrost umiejętności podkomendnych łuczników. Dodatkowo otrzymują oni więcej strzał.

Poziom 1

- premia + 50% do szybkości wzrostu doświadczenia dla łuczników i + 20% więcej strzał

Poziom 2

- premia + 100% do szybkości wzrostu doświadczenia dla łuczników i + 30% więcej strzał

Poziom 3

- premia + 200% do szybkości wzrostu doświadczenia dla łuczników i + 50% więcej strzał

Cavalry Mastery

Umiejętność ta czyni marszałka wytrawnym kawalerzystą. Jego wiedza i doświadczenie powodują szybsze zwiększanie się umiejętności podkomendnych kawalerzystów.

Poziom 1

- premia + 50% do szybkości wzrostu doświadczenia dla kawalerzystów

Poziom 2

- premia + 100% do szybkości wzrostu doświadczenia dla kawalerzystów

Poziom 3

- premia + 200% do szybkości wzrostu doświadczenia dla kawalerzystów

Learning

Umiejętność ta czyni marszałka bardziej wykształconym. Dzięki temu znacznie szybciej zdobywa on punkty doświadczenia.

Poziom 1

- premia + 20% do szybkości wzrostu doświadczenia dla marszałka

Poziom 2

- premia + 50% do szybkości wzrostu doświadczenia dla marszałka

Poziom 3

- premia + 100% do szybkości wzrostu doświadczenia dla marszałka

Engineering

Umiejętność ta umożliwia marszałkowi dowodzenie sprzętem oblężniczym.

Poziom 1

- armia marszałka może używać balist i taranów

Poziom 2

- armia marszałka może używać katapult

Poziom 3

- armia marszałka może używać trebuszetów

Ballistics

Dzięki tej umiejętności marszałek dysponuje ogromną wiedzą o uzbrojeniu miotanym. Przekłada się to na skuteczność używanego sprzętu oblężniczego.

Poziom 1

- premia + 25% do skuteczności broni oblężniczej i łuczników

Poziom 2

- premia + 50% do skuteczności broni oblężniczej i łuczników

Poziom 3

- premia + 100% do skuteczności broni oblężniczej i łuczników

Strategist

Dzięki zmysłowi strategicznemu marszałek jest w stanie tak prowadzić swoją armię, by nie musiała ona niepotrzebnie nadkładać drogi.

Poziom 1

- armia maszeruje o 10% szybciej

Poziom 2

- armia maszeruje o 20% szybciej

Poziom 3

- armia maszeruje o 50% szybciej

Healer

Dzięki umiejętnościom lekarskim armia dowodzona przez marszałka potrafi skutecznie uzupełniać swoje szeregi.

Poziom 1

- automatyczne leczenie 20% ofiar

Poziom 2

- automatyczne leczenie 40% ofiar

Poziom 3

- automatyczne leczenie 70% ofiar

Conqueror

Dzięki tej umiejętności marszałek czuje się wyjątkowo pewnie na terytorium wroga. Wpływa to pozytywnie na morale jego jednostek.

Poziom 1

- premia do morale armii +1

Poziom 2

- premia do morale armii +2

Poziom 3

- premia do morale armii +3

Admiral

Dzięki tej umiejętności marszałek jest w stanie nie tylko budować statki, ale i inspirować ich załogi do zaciętych bojów.

Poziom 1

- premia do morale armii +1

Poziom 2

- premia do morale armii +2

Poziom 3

- premia do morale armii +3

Enforcer

Po nabyciu tej umiejętności marszałek zyskuje niezwykły dar wyczuwania ukrytego złota i kosztowności. Powoduje to znaczny wzrost łupów wojennych.

Poziom 1

- premia + 20% procent dla łupów z grabieży i 700 sztuk złota z tytułu zagrabionego majątku

Poziom 2

- premia + 50% procent dla łupów z grabieży i 1000 sztuk złota z tytułu zagrabionego majątku

Poziom 3

- premia + 100% procent dla łupów z grabieży i 2000 sztuk złota z tytułu zagrabionego majątku

Tactics

Dzięki rozległej wiedzy o taktykach bitewnych, marszałek nie tylko potrafi sprawnie zaatakować wroga, ale i skutecznie się przed nim bronić.

Poziom 1

- premia + 50% do ataku i obrony. Umiejętność okopywania się

Poziom 2

- premia + 100% do ataku i obrony

Poziom 3

- premia + 200% do ataku i obrony

Jousting

Umiejętność ta powoduje zwiększenie siły bojowej straży przybocznej marszałka.

Poziom 1

- premia + 10% do ataku dla straży przybocznej

Poziom 2

- premia + 30% do ataku dla straży przybocznej

Poziom 3

- premia + 50% do ataku dla straży przybocznej

Endurance

Dzięki tej umiejętności marszałek wie jak zadbać kondycję swoją i swoich oddziałów.

Poziom 1

- premia + 10% do kondycji podkomendnych jednostek

Poziom 2

- premia + 20% do kondycji podkomendnych jednostek

Poziom 3

- premia + 30% do kondycji podkomendnych jednostek

Night Stalker

Dzięki tej umiejętności marszałek wie jak wykorzystać osłonę nocy.

Poziom 1

- premia + 10% do ataku w nocy

Poziom 2

- premia + 30% do ataku w nocy

Poziom 3

- premia + 50% do ataku w nocy

Logistics

Dzięki tej umiejętności marszałek racjonalnie zarządza pożywieniem. W efekcie żołnierze zużywają mniej żywności.

Poziom 1

- zmniejszenie zużycia żywności o - 10%

Poziom 2

- zmniejszenie zużycia żywności o - 20%

Poziom 3

- zmniejszenie zużycia żywności o - 50%

Siegecraft

Dzięki tej umiejętności marszałek jest w stanie prowadzić o wiele skuteczniejsze oblężenia.

Poziom 1

- premia + 10% do skuteczności oblężeń

Poziom 2

- premia + 20% do skuteczności oblężeń

Poziom 3

- premia + 50% do skuteczności oblężeń

Iron Fist

Dzięki tej umiejętności marszałek jest w stanie skuteczniej walczyć z buntownikami.

Poziom 1

- premia + 10% do ataku przeciwko buntownikom

Poziom 2

- premia + 30% do ataku przeciwko buntownikom

Poziom 3

- premia + 50% do ataku przeciwko buntownikom

Manoeuvre

Dzięki tej umiejętności marszałek jest w stanie o wiele szybciej przemieszczać oddziały podczas bitwy.

Poziom 1

- premia + 5% do szybkości oddziałów podczas bitwy

Poziom 2

- premia + 8% do szybkości oddziałów podczas bitwy

Poziom 3

- premia + 12% do szybkości oddziałów podczas bitwy

Fanatic

Dzięki silnej wierze marszałka jego oddziały są bardziej zmotywowane do walki przeciwko innowiercom.

Poziom 1

- premia + 1 do morale podczas walki z innowiercami

Poziom 2

- premia + 3 do morale podczas walki z innowiercami

Poziom 3

- premia + 6 do morale podczas walki z innowiercami

Merchant (Kupiec)

Głównym zadaniem kupca jest generowanie przychodów w oparciu o istniejące szlaki handlowe (trade roads). Kupiec dysponuje kilkoma głównymi funkcjami. Aby wyświetlić ich przyciski należy kliknąć na jego wizerunku. Oto lista przycisków kupca (od lewej):

Govern province

Funkcja ta uruchamiana jest po kliknięciu na skrajnie lewym przycisku kupca. Umożliwia ona przypisanie go do wybranej prowincji. Po przypisaniu do prowincji kupiec nieznacznie zwiększy jej przychody. Jest to opcja mało przydatna i nie polecam jej stosowania. Nie dość, że blokuje kupca to oferuje dużo mniejsze zyski niż handel.

Trade with kingdom

Funkcja ta pozwala na generowanie przychodów w oparciu o szlaki handlowe. Należy pamiętać, iż szlak handlowy powstaje po podpisaniu traktatu handlowego z innym księstwem. Kupiec może bądź wymieniać dostępne dobra za złoto, bądź też za inny towar. Opcja druga jest przydatna szczególnie wtedy, gdy próbujemy kompletować dobra wymagane do wielkiego osiągnięcia. Polecam wykorzystywanie kupców przede wszystkim do handlu za gotówkę. Najbardziej przydatnym elementem w tej grze jest złoto, o czym jeszcze przeczytacie w dalszych rozdziałach.

Educate Merchant

Funkcja ta umożliwia zwiększenie umiejętności kupca. Wzrost umiejętności kosztuje zawsze 1000 książek. Niestety przychody z racji dodatkowego wykształcenia liczyć należy w sztukach złota. Z tego powodu inwestycje w kupców są raczej nieopłacalne i warto trzymać książki dla bardziej wartościowych pod tym względem specjalistów.

Exile

Kliknięcie na tym przycisku powoduje wyrzucenie kupca z dworu królewskiego.

pobierz poradnik

Aby pobrać poradnik do gry
Knights of Honor

wyślij SMS o treści GOL na numer 77464

i wpisz poniżej kod, który otrzymasz w zwrotnym SMS.

Koszt poradnika to 8,61 zł

Knights of Honor

zobacz więcej informacji o grze
Knights of Honor

Wszystkie dostępne tu poradniki są bezpłatnie do pobrania dla posiadaczy abonamentów MayClub.

Poradniki do gier strategicznych

Strategiczne